Nội Thất A&F

Căn hộ Ciputra – Anh Hoàng

Công trình hoàn thiện xong tại Ciputra – Anh Hoàng
Nội thất A&F đeo đuổi lối thiết kế đơn giản hiện đại mang phong cách hướng ngoại.
Mục đích tạo ra giá trị mới cho chủ đầu tư trẻ tuổi với tuyên ngôn: Đẹp – bền – rẻ.