Nội Thất A&F

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG KHÁM SẢN KHOA

THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG KHÁM SẢN KHOA

Diện tích : 280m2 ( 7 tầng  )

Chủ đầu tư : Anh Hưng

Địa điểm : Vạn Bảo  – Hà Nội

Thiết kế : Nội Thất A&F

Năm : 2018